ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


แก่นของ EdPEx คืออะไร?

28/07/2016
อ่าน : 773 ล่าสุด : 2016-07-28 15:58:49


                   วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานในการจัดเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “ แก่นของ EdPEx คืออะไร? ” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นิมิตร มรกต เป็นวิทยากร ในการเสวนาหัวข้อดังกล่าว 

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


28/07/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น