ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย

03/08/2016
อ่าน : 484 ล่าสุด : 2016-08-03 15:18:04


          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดที่จะจัดสัมมนา ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหา 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น1 อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ (โรงแรมเซ็นทาราขอนแก่นเดิม)อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

          เพื่อให้การสัมมนาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงใคร่ขอเชิฯท่านและหรือบุคลากรในสังกัดที่มีประสบการณืหรือความสนใจด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเข้าร่วมสัมมนา ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ในวันและเวลาดังกล่าวทั้งนี้หากท่านประสงค์เข้าร่วมสัมมนาโปรดส่งแบบตอบรับตามที่แนบมานี้ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


03/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น