ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2561

11/08/2016
อ่าน : 687 ล่าสุด : 2016-08-11 10:06:05


นักวิจัยสามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่  http://www.nrms.go.th/release/ProposalImport.aspx

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


11/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น