ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


KKU Scholar

11/08/2016
อ่าน : 431 ล่าสุด : 2016-08-11 11:13:52


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


11/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น