ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Application สนับสนุนการบริการรักษาพยาบาล

16/08/2016
อ่าน : 908 ล่าสุด : 2016-08-16 11:06:45


               เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อพัฒนาผลงาน Application สนับสนุนการบริการรักษาพยาบาล โดยมี นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และทีมเจ้าของผลงาน ร่วมกับ รศ.วนิดา แก่นอากาศ และทีมผู้พัฒนา Application ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น