ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทำบุญฝ่ายวิจัยและอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ทดลองประจำปี 2559

18/08/2016
อ่าน : 733 ล่าสุด : 2016-08-18 10:23:25


          เวลา 7.45 - 9.00 น. โดยประมาณ ของวันที่ 18 สิงหาคม 2559   รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานทำบุญฝ่ายวิจัยและและอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ทดลอง ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยงานบริการวิชาการและวิจัย โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมทำบุญในครั้งนี้ ณ ลาน ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น