ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


CASCAP App

09/08/2016
อ่าน : 433 ล่าสุด : 2016-08-18 16:21:2718/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น