ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


GLP and Research instrument ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

22/08/2016
อ่าน : 880 ล่าสุด : 2016-08-22 09:16:17


     เมื่อเวลา 9.00 -16.00 น. (5 สิงหาคม 2559) ฝ่ายวิจัย จัดการอบรมในหัวข้อ “GLP and research instrument” รอบที่ 2 ประจำปี 2559 ต่อยอดจากครั้งที่ 1 ซึ่งอบรมไปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา วิทยากร โดย คุณกฤษณา ตลับกลาง ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3  อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น