ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Confocal Scanning Microscope

22/08/2016
อ่าน : 417 ล่าสุด : 2016-08-22 11:27:40


ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าฝึกอบรมการใช้งานกล้อง  

ConfocalScanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800

วันที่ 22-23 ส.ค.2559 เวลา 9.30-16.00 น.

ห้อง 5513(ห้องกล้องฯ) ชั้น 5 อาคารเวชฯ  


22/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น