ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Big cleaning day ครั้งที่ 3

29/08/2016
อ่าน : 765 ล่าสุด : 2016-08-29 09:05:59


 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงาน โดยมี หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้นโยบายการทำกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ในวัน Big Cleaning Day ครั้ง ที่ 3 นี้

29/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น