ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรมการใช้โปรแกรม KKU Scholar

29/08/2016
อ่าน : 779 ล่าสุด : 2016-08-29 09:46:43


                 เมื่อเวลา 09.00-12.00 น. (26 สิงหาคม 2559) ผศ.เกียรติไชย ฟักศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมการใช้โปรแกรม KKU Scholar  ให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้การเข้าใช้งานฐานข้อมูล KKU Scholar ได้อย่างทั่วถึงและเต็มประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวรัตนาภา แก้วประดิษฐ์ เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI  ชั้น 6  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

29/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น