ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมนานาชาติ International Symposium on Waterborne Diseases and Emerging Parasitic Diseasis

26/11/2014
อ่าน : 642 ล่าสุด : 2015-02-11 03:52:02


เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ และ ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker และ Chairman ในงานประชุมนานาชาติ International Symposium on Waterborne Diseases and Emerging Parasitic Diseasis ร่วมกับ SUN YAT-SEN UNIVERSITY
    การประชุมนี้จัดขึ้นโดย Zhong-Dao Wu (Department of Parasitology, School of Medicine, and Key Laboratory of Tropical  Diseasis Control the Ministry of Education Sun Yat-Sen (Zhongshan) University, Guangzhou, Chaina) และ Professor Heinz Mehlhorn  (Department of Parasitology, Heinrich Heine University, D-40225 Düsseldorf, Geramany)
    ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ SUN YAT-SEN UNIVERSITY OF MEDICAL เมืองกวางเจา ประเทศจีน
    รองคณะบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ได้มอบของที่ระลึกแก่ Prof. Mengfeng Li ซึ่งเป็น University Vice President ในงานนี้อีกด้วย

03/12/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น