ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


แจ้งขยายเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป 2561

29/08/2016
อ่าน : 686 ล่าสุด : 2016-08-29 13:24:07


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


29/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น