ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา

30/08/2016
อ่าน : 508 ล่าสุด : 2016-08-30 11:41:01


           

       ด้วย บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาในหัวข้อ "In vivo imaging and microCT Application for research" จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เป็นการแนะนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ทางด้านเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร (Microtomography or micro-CT) ใช้สำหรับศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดภายในของวัสดุต่างๆ ที่มีขนาดเล็กโดยไม่ทำลายชิ้นงาน ไม่เกิดความเสียหาย อาทิเช่น กระดูกสัตว์เล็ก สัตว์ทดลอง  วัสดุทางการแพทย์ ฟัน วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่มีความพรุนวัสดุที่มีความซับซ้อน  

                    โดยกำหนดกิจกรรม จัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทย์ศาสตร์ 

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://goo.gl/forms/Jne0f6CIdKbUPr0t2 

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


30/08/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น