ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Sample storage and cell culture solution

01/09/2016
อ่าน : 647 ล่าสุด : 2016-09-01 10:59:10


    วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.30-16.00 น. ฝ่ายวิจัย ร่วมกับ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ "Sample storage and cell  culture solution" ให้กับนักวิจัยคณะแทพยศาสตร์ ที่มีความสนใจได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยว ชาญจาก ThermoFisher Scientific เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยเป็นอย่างดี01/09/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น