ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Food Innopolis

06/09/2016
อ่าน : 429 ล่าสุด : 2016-09-06 15:55:46


กองบริหารงานวิจัย ใคร่ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมหารือแนวทางการสร้างความเชื่อมโยงกำลังคนเชี่ยวชาญด้านอาหารและอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ FoodInnopolis” และขอเชิญเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อให้คณาจารย์/นักวิจัยในหน่วยงานของท่านได้รับทราบตามรายละเอียดโครงการและกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 08.30 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากรสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและใคร่ขอให้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการจักประชุมหารือฯดังกล่าว ทางhttps://goo.gl/forms/mPLrGeqpE3Ykv5Lr1 ภายในวันที่ 12 กันยายน 2559 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นายธนายุทธสังข์อินทร์ โทร 095-6656407 โทรภายใน 42765 หรืออีเมล thanayuts@kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


06/09/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น