ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การใช้ลำแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

06/09/2016
อ่าน : 411 ล่าสุด : 2016-09-06 23:28:22


กองบริหารงานวิจัย ใคร่ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมและสัมมนา การใช้ลำแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน https://goo.gl/forms/jhAO2oKs4JFNyyXt1 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นายธนายุทธ สังข์อินทร์ โทร 095-6656407 โทรภายใน 42765 หรืออีเมล thanayuts@kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


06/09/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น