ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทดลองชุดต้นแบบเครื่องแจ้งเตือนรายงานอุณหภูมิตู้เย็นและตู้แช่แข็งระยะไกล

09/09/2016
อ่าน : 723 ล่าสุด : 2016-09-09 09:25:2909/09/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น