ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรมเครื่องมือ Flow cytometer

09/09/2016
อ่าน : 606 ล่าสุด : 2016-09-09 14:19:08


       ฝ่ายวิจัยร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. จัดการอบรมเครื่องมือ Flow cytometer  ให้นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ 

วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์


09/09/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น