ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พิธีเนื่องในวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559

09/09/2016
อ่าน : 508 ล่าสุด : 2016-09-09 15:07:49


         บุคลากรฝ่ายวิจัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้รับการเชิดชูเกียรติ  นางอาภาภรณ์ ธรเสนา หัวหน้าหน่วยวิจัยกลาง ผู้ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี และนางสาวอรอนงค์ โนนทิง พิธีกรรับเชิญ ในพิธีเนื่องในวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 (พิธีทำบุญและแสดงความยินดีบุคคลเกียรติยศแห่งปี และพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี )

09/09/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น