ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดกิจกรรม “RRi KKU Forum 2014”

18/12/2014
อ่าน : 697 ล่าสุด : 2015-02-08 23:10:44


เรียน   คณะกรรมการวิจัยทุกท่าน
     ด้วย กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดกิจกรรม “RRi KKU Forum 2014”  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง GL 313-314 ชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน เพื่อประชาสัมพันธ์การให้ทุนวิจัยภายใต้การดูแลของโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และเป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัยของผู้ที่ได้รับทุน พวอ. ประจำปี 2556 ดังนั้น กองบริหารงานวิจัย จึงใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
     หากท่านมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กรุณาแจ้งรายชื่อได้ที่คุณกฤติกา แดงรัตน์ ทางอีเมล์ ckriti@kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


03/12/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น