ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


จัดอบรมเครื่อง LC/MS-MS

19/09/2016
อ่าน : 689 ล่าสุด : 2016-09-19 09:29:51


  ฝ่ายวิจัยร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. จัดอบรมเครื่อง LC/MS-MS ให้แก่นักวิจัย 

                            วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

         ณ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์


19/09/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น