ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย และ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ร่วมต้อนรับ Prof.Rong Xiang

21/09/2016
อ่าน : 476 ล่าสุด : 2016-09-21 08:57:59


ฝ่ายวิจัย และ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ  ร่วมต้อนรับ Prof.Rong Xiang, Dean, School of Medicine, Nankai University

เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2559 โดยมีการเจรจาพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย และยกระดับจาก Collaboration เป็น MOU

เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอก


21/09/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น