ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


In vivo imaging and microCT KKU 14Oct2016

26/09/2016
อ่าน : 514 ล่าสุด : 2016-09-26 14:10:52


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


26/09/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น