ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559

11/10/2016
อ่าน : 545 ล่าสุด : 2016-10-11 11:38:48


            ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 ซึ่งพิธีมอบโล่จัดขึ้น ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.10 น.เป็นต้นไป ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559  ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

11/10/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น