ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เทคนิค และการประยุกต์ใช้ Raman Spectroscopy ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

13/10/2016
อ่าน : 630 ล่าสุด : 2016-10-13 09:02:31


     บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด  เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย  เรื่อง เทคนิค และการประยุกต์ใช้ Raman Spectroscopy  ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

      โดย คุณฉัตรชัย จันทสาโร   ผู้จัดการผลิตภัณฑ์      บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด ในวันจันทร์  ที่  17  ตุลาคม  2559  เวลา 12.00 -14.00  น.   ณ. ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3  อาคารเวชวิชชาคาร


13/10/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น