ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ CliniMACS Cell Separation System in Stem Cell Transplantation

18/10/2016
อ่าน : 429 ล่าสุด : 2016-10-18 11:18:37


       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ 

CliniMACS Cell Separation System in Stem Cell Transplantation 

ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 -15.30 น.

ณ ห้องประชุม 3B ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


18/10/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น