ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประกาศการรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ. ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (รอบ 1/2560)

18/10/2016
อ่าน : 720 ล่าสุด : 2016-10-18 15:29:11


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


18/10/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น