ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


A Special Symposium on "Recent Advances in Viral Immunology"

20/10/2016
อ่าน : 454 ล่าสุด : 2016-10-20 14:46:04


ลงทะเบียน เข้าร่วมได้ ที่ http://emerging.kku.ac.th/online.php

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


20/10/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น