ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2560 (รอบ 1)

25/10/2016
อ่าน : 559 ล่าสุด : 2016-10-25 11:01:18


นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุน โปรดจัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย (Full-proposal) ผ่านระบบ Submit Online ที่ http://mdresearch.kku.ac.th/submitinfo/proposal 
ตามข้อกำหนดในประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 65/2557) และ (ฉบับที่ 252/2558)  สามารถดูประกาศ ทั้ง 2 ฉบับ ได้ที่  http://mdresearch.kku.ac.th/researchfundinfo/announces_med   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม คุณสุรีรัตน์ โทร.63235

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


25/10/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น