ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9

26/10/2016
อ่าน : 443 ล่าสุด : 2016-10-26 09:47:14


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


26/10/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น