ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การใช้ลำแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัย โดยใช้ Beamline:1.1W Multiple x-ray techniques

02/11/2016
อ่าน : 524 ล่าสุด : 2016-11-02 10:17:29


          ฝ่ายวิจัย ขอเชิญนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม การใช้ลำแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัย โดยใช้ Beamline:1.1W Multiplex-ray techniques” ตามรายละเอียดโครงการและกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 255- เวลา 07.30 - 18.30 น. ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนจังหวัดนครราชสีมา และใคร่ขอให้ตอบแบบต้อยรับการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทาง   https://goo.gl/uw2GYF       ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  มาที่ คุณจินตนา มูลตรี กองบริหารงานวิจัย ชั้น2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 โทรสาร 043-203177 อีเมล  jintmo@kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


02/11/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น