ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


นโยบายและทิศทางการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

02/11/2016
อ่าน : 449 ล่าสุด : 2016-11-02 10:19:30


          ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม นโยบายและทิศทางการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามภารกิจในการดำเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการรวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความต้องการของประเทศ สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากรสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


02/11/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น