ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ A Special Symposium on "Recent Advances in Viral Immunology"

03/11/2016
อ่าน : 646 ล่าสุด : 2016-11-03 10:13:09


        ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ A Special Symposium on "Recent Advances in Viral Immunology"  ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีคณาจารย์ และ นักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


03/11/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น