ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การยื่นข้อสเนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัยประเภทกำหนดกลุ่มเรื่องประจำปีงบประมาณ 2560

03/11/2016
อ่าน : 473 ล่าสุด : 2016-11-03 14:25:38


              ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์การยื่นข้อสเนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัยประเภทกหนดกลุ่มเรื่องประจำปีงบประมาณ2560 โดยยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ที่กำหนดไปยังกองบริหารงานวิจัยภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 59 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (หรือดาวส์โหลดได้ที่ https://ora.kku.ac.th)

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่น.ส.งามจิตร กุดจอมศรี โทรศัพท์มือถือ 081-5469228 โทรศัพท์ภายใน 42762 E-mail:ngamchaitku@kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


03/11/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น