ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


“โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

03/11/2016
อ่าน : 454 ล่าสุด : 2016-11-03 15:25:41


 ฝ่ายวิจัย ขอเชิญนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หากนักวิจัยท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กรุณาตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่https://goo.gl/BQzxud

หรือตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  และส่งเอกสารมาที่ คุณงามจิตร กุดจอมศรี โทรศัพท์มือถือ081-5469228 โทรศัพท์ภายใน 42762 E-mail:ngamchaitku@kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


03/11/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น