ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สกว. เชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการสมัครรับทุนสนับสนุนวิจัยด้านการแพทย์และสุขภาพ

07/11/2016
อ่าน : 647 ล่าสุด : 2016-11-07 14:36:59


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


07/11/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น