ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Writing an academic manuscript

16/11/2016
อ่าน : 447 ล่าสุด : 2016-11-16 10:06:00


การอบรมเชิงปฏิบัติการ

Writingan academic manuscript

ในสาขาวิชา1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. การแพทย์

และ3. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงแรมพูลแมนจ.ขอนแก่น

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


16/11/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น