ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP”

16/11/2016
อ่าน : 774 ล่าสุด : 2016-11-16 14:19:41


ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP”

โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยคลินิก

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ.ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 4 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


จัดโดย หน่วยระบาดวิทยาคลินิก ฝ่ายวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ ACRO คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนวลจันทร์ สอนปัญญา 

โทร. 043 366 577  เบอร์ภายใน 66577 66573 หรือ E- Mail : jintanaka@kku.ac.th

หรือลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ฝ่ายวิจัย http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/39

16/11/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น