ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบัน (MOU) กับ School of Medicine, Nankai University สถาบันชั้นนำอันดับที่ 315 ของโลก

06/12/2016
อ่าน : 478 ล่าสุด : 2016-12-06 10:40:3306/12/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น