ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การใช้โปรแกรม SPSS

14/12/2016
อ่าน : 631 ล่าสุด : 2016-12-14 09:53:4414/12/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น