ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

16/12/2016
อ่าน : 488 ล่าสุด : 2016-12-17 02:59:40


         รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ได้รับรางวัล พระราชทานพระธาตุนาดูทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


16/12/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น