ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดี

16/12/2016
อ่าน : 514 ล่าสุด : 2016-12-16 16:10:12


ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดี กับ

       รองศาสตราจารย์.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว 

ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์

เลขาธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลพระราชทานพระธาตุพนมทองคำ ประเภทหน่วยงาน  จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


16/12/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น