ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทุนวิจัย “คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

20/12/2016
อ่าน : 621 ล่าสุด : 2016-12-20 15:38:59


ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญยื่นสมัครรับทุน ทุนวิจัยคปก. รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560สกว.  โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดให้นักวิจัยยื่นความประสงค์สมัครได้ตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม 2559 – วันที่ 31 มกราคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายธนายุทธ สังข์อินทร์ กองบริหารงานวิจัย โทร.092-665407 หรือ 42765 อีเมลล์ thanayuts@kkumail.com

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


20/12/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น