ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Writing an academic manuscript

22/12/2016
อ่าน : 522 ล่าสุด : 2016-12-22 09:28:0722/12/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น