ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเชื่อมต่อระหว่างอุตสาหกรรมกับนักวิจัยทางด้าน Bio Technology โดยวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเส็ทส์ (Massachusetts Institute of Technology : M

22/12/2016
อ่าน : 502 ล่าสุด : 2016-12-22 11:50:00


 ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ MITSana (Massachusetts Institute of Technology) ได้จัดโครงการ “ThailandmHealth Bootcamp & Hackathon 2017” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์จากMobile technology ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพหรือสาธารณสุข

          ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 12.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมดอกคูณอาคาร 1 ชั้น 1 ศูนย์สารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโทรศัพท์ 043-202-697 e-mail : prspkku@hotmail.com

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


22/12/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น