ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP

23/12/2016
อ่าน : 744 ล่าสุด : 2016-12-23 10:53:22


เมื่อเวลา8.40 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ กิจควรดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติICH-GCP โดย ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยคลินิก  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.89พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


23/12/2016 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น