ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Medical Hub

06/01/2017
อ่าน : 608 ล่าสุด : 2017-01-06 09:55:33


ฝ่ายวิจัยขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุยอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2560 กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) รอบที่ 2 แก่นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ทุกท่านทั้งนี้หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อสเนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th

ระหว่างวันที่28 ธันวาคม 2559- 31 มกราคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย โทร.0 2579 3982, 0 2561 2445 ต่อ 410 (คุณภาสิตา/คุณธรรมภรณ์)E-mail: nrct_1@yahoo.com


06/01/2017 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น