ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


KKU mHealth Thailand mHealth Bootcamp & Hackathon 2017

09/01/2017
อ่าน : 446 ล่าสุด : 2017-01-09 15:49:02


KKU mHealth Thailand mHealth Bootcamp & Hackathon 2017 : January 9-13, 2017 at Khon Kaen University, Thailand รายละเอียดเพิ่มเติม https://mhealth.kku.ac.th/

09/01/2017 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น