ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม (Research for Innovation; R4I) จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

10/01/2017
อ่าน : 530 ล่าสุด : 2017-01-10 16:54:23


ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ จึงใคร่ขอเชิญชวนบุคลากร เข้าร่วมรับฟัง ปรึกษาหารือการขอรับทุนสนับสนุนโดยทีมงานจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5102ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมออนไลน์ที่http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/40 หรือ นางสาวกุลนาถเชื้อทอง โทร. 67057 e-mail: koonch@kku.ac.th ภายในวันที่18 มกราคม พ.ศ. 2560


10/01/2017 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น